Προφίλ επισκεπτών

Οι επισκέπτες της έκθεσης Athens Fashion Trade Show είναι:

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, εσωρούχων, μπίζου, αξεσουάρ
Αντιπρόσωποι
Στυλίστες
Πολυκαταστήματα
Επαγγελματίες του χώρου της μόδας
Fashion Bloggers